CD/DVD Media är en kategori av produkter som används för att lagra och spela upp digital information. CD står för Compact Disc och DVD står för Digital Versatile Disc. Båda är optiska skivor som läses av en laserstråle i en CD- eller DVD-spelare. CD/DVD Media kan innehålla olika typer av data, till exempel musik, filmer, bilder, dokument eller programvara. Det finns också olika format av CD/DVD Media, till exempel CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW och DVD+R. Dessa format skiljer sig åt i hur de kan skrivas och raderas. CD/DVD Media är ett praktiskt och billigt sätt att lagra och dela information med andra.

Endast ett sökresultat

X