Nätverk är ett sätt att koppla samman olika enheter som datorer, skrivare och mobiltelefoner för att de ska kunna kommunicera med varandra. Det finns olika typer av nätverk beroende på hur stora de är och hur de är uppbyggda. Till exempel kan man skilja på lokala nätverk (LAN) som täcker ett mindre område som ett kontor eller ett hem, och globala nätverk (WAN) som täcker större områden som länder eller kontinenter. Nätverk kan också vara trådbundna eller trådlösa beroende på om de använder kablar eller radiovågor för att överföra data. Nätverk är viktiga för att möjliggöra informationsutbyte, samarbete och tillgång till resurser mellan olika användare och enheter.

Visar alla 19 resultat

X