Kharadron Overlords är en av de fraktioner som kämpar i Age of Sigmar, ett fantasifullt miniatyrspel från Games Workshop. Kharadron Overlords är en ras av dvärgar som har anpassat sig till livet i himlen genom att bygga luftskepp och flygande städer. De följer en strikt kodex som kallas Kharadron-koden och värderar guld och handel högt. De är skickliga ingenjörer och uppfinnare som använder avancerade vapen och teknik för att besegra sina fiender.

Endast ett sökresultat

X