Warhammer 40k är ett science fiction-universum som skapades av Games Workshop. Black Templars är en av de fraktioner som finns i detta universum. De är en militant orden av Space Marins som följer en strikt kodex av heder och fromhet. De är kända för sin fanatiska hängivenhet till kejsaren av mänskligheten och deras ovilja att samarbeta med andra allierade styrkor. De strider ständigt mot fiender som hotar mänsklighetens överlevnad, såsom aliens, demoner och kättare.

Endast ett sökresultat

X