Integritetspolicy

Policy för personuppgiftshantering

1. Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att Musikstallet/DataDoktorn hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras.

Musikstallet/DataDoktorn tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på våra webbsidor och kunder som köper varor eller tjänster. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Musikstallet/DataDoktorn används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Musikstallet/DataDoktorn sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

2. Begrepp och förkortningar

Personuppgift

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Registrerad

Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

Personuppgiftsbehandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

3. Personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:
• Laglighet
• Ändamålsbegränsning
• Uppgiftsminimering
• Korrekthet
• Lagringsminimering
• Integritet och konfidentialitet

När du besöker/handlar av oss kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer och identifikationsuppgifter. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas.

4. Ändamål

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt köp av varor och tjänster kommer att behandlas av Musikstallet/DataDoktorn för följande ändamål.

  • För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig. Detta gäller både vid köp på datadoktorn.org och vid köp i fysisk butik.
  • För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier men även vid beställningar i över disk i fysisk butik.
  • För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, med mera.
  • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, mejl och sms/mms, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via mejl eller sms/mms.
  • För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden.
  • För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
  • För att ta fram statistik över användningen.
  • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.


Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

5. Kontaktinformation

Musikstallet / DataDoktorn
Södra Storgatan 5
575 31  EKSJÖ
Telefon: 0381-15245
Epost: kundtjanst@datadoktorn.org

6. Ändring av denna policy

Musikstallet/DataDoktorn kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på Musikstallet/DataDoktorn webbsidor.

Man lämnar inte sin varukorg bara sådär, eller hur 😜

Ange dina uppgifter nedan för att spara din varukorg till senare. Och vem vet, kanske skickar vi till och med en rabattkod till dig. 😀

X