Warhammer 40k Dark Angels är en av de äldsta och mest hemlighetsfulla fraktionerna i det populära science fiction-spelet. De är en elitstyrka av Space Marines soldater som kämpar för att försvara mänskligheten mot alla hot, men också för att utplåna sina egna förrädare som kallas Fallen. De har en mörk och komplex historia som präglas av skuld, lojalitet och ära. De är kända för sin gröna rustning, sina vingformade symboler och sina mäktiga fordon och vapen.

Visar alla 2 resultat

X