Returvillkor

ALLMÄNT

Om du önskar att returnera en vara måste du först fylla i en returanmälan. Orsaken till returen kan vara att varan gått sönder, att vi har levererat fel produkter till dig eller att du helt enkelt ångrar ditt köp. Musikstallet/DataDoktorn erbjuder 14 dagars ångerrätt enligt Konsumentverkets regler: https://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/dina-rattigheter-som-konsument/angerratt/

Varan ska helst vara ouppackad vid nyttjande av ångerrätten. I annat fall bör orginalförpackningen finnas kvar i gott skick. Kom ihåg att packa med alla artiklar som ingått i försändelsen. Vid avsaknad av delar och/eller dokumentation betalar Musikstallet/DataDoktorn ej tillbaka fullt belopp.

Vid återköp av mobilreparation så gäller endast återbetalning på reservdel, inte på utförd reparation (arbetskostnad).

AVBESTÄLLNING

Du har alltid rätt att avbeställa en vara innan den har levererats till dig. Musikstallet/DataDoktorn kan då inte kräva att du ska fullgöra köpet och betala för varan. Musikstallet/DataDoktorn har däremot rätt att kräva ersättning av dig för kostnader vi har haft i samband med beställningen, till exempel fraktkostnader.

SEXMÅNADERSREGELN

För att säljaren ska ansvara för felet på varan krävs att felet är ursprungligt, det vill säga att det fanns redan när du köpte varan eller när den levererades till dig. Fel som visar sig inom sex månader anses alltid vara ursprungliga fel, som säljaren ska åtgärda utan kostnad för dig. Han behöver dock inte ta ansvar för felet om han kan bevisa att du har orsakat det, till exempel genom att inte ha följt skötselanvisningar eller vanvårdat varan. Efter sex månader är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel. Musikstallet/DataDoktorn har trots konsumentköplagens sexmånadersregel, möjlighet att hjälpa dig med garantin på din produkt så länge den befinner sig inom fabriksgarantin.

HUR GÖR JAG?

Kom ihåg att även om du har köpt din vara frånMusikstallet/DataDoktorn så är det inte likvärdigt med att en returanmälan skall göras till Musikstallet/DataDoktorn. Vissa leverantörer tillhandahåller egna serviceförfarande som inte innefattar säljaren. Dock ska alltid ett köpebevis från säljaren alltid bifogas.

RETURER

Då en vara ska returneras till Musikstallet/DataDoktorn ska vi i alla händelser alltid försett dig med ett returnummer innan retur; ett s.k. RMA-nummer. Detta RMA-nummer bör du ha tillhanda vid eventuella frågor kring din retur. Det ligger på ditt ansvar som kund att se till att varan emballeras enligt våra instruktioner och att försändelsen märks tydligt med det erhållna returnumret.

Om varan har levererats från Musikstallet/DataDoktorn i ESD-emballage (d.v.s. antistatpåse eller specialförpackning som skyddar komponenten från statisk elektricitet), skall varan även returneras till Musikstallet/DataDoktorn i sådant emballage. I annat fall förverkas garantin eller rätten till ånger av varan. Om du är osäker på hur du ska returnera en vara, var vänlig kontakta Musikstallet/DataDoktorn för mer information.

Ditt returnummer är giltigt i 10 dagar från det datum som ditt returnummer registrerats hos Musikstallet/DataDoktorn. Om försändelsen saknar returnummer tas försändelsen ej emot av Musikstallet/DataDoktorn. Returnumret måste därför klart och tydligt synas på paketet. Försändelser som skickas till Musikstallet/DataDoktorn med annat fraktsätt än vad som instruerats av Musikstallet/DataDoktorn, mottages ej. Musikstallet/DataDoktorn ansvarar ej för eventuella inkompatibiliteter med kunds övriga hårdvara. Inkompatibilitet är ej giltig orsak för retur. I dessa fall kan retur endast göras inom 14 dagars ångerperiod. Det är helt upp till kund att se till att inköpta produkter passar ihop.

Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig ifall identisk vara ej finns i lager eller är tillgänglig vid åtgärdstillfället.

RETURER SKALL ALLTID SKICKAS SOM FÖRETAGSPAKET

Då vi ej har möjlighet att hämta ut hos ombud, så skall alla returer till oss skickas med företagspaket som levereras direkt till vår adress:

DataDoktorn
Södra Storgatan 5
575 31 EKSJÖ

Epost: info@datadoktorn-org

OGILTIG RETUR

Om anledningen till din retur är garanti eller reklamation och följande fel påträffas utgår en avgift på 250 kr inkl. moms för hantering och arbete, samt kostnader för frakt tur och retur.

 • Uppgivet fel kan ej påvisas.
 • Dokumentationen av fel/symptom är otillräcklig.
 • Varan är ej defekt.
 • Garantin är utgången eller förverkad p.g.a. ovarsam hantering, yttre påverkan eller felaktigt handhavande.
 • Returen refuseras p.g.a. otillräcklig eller felaktig emballering.

ATT TÄNKA PÅ

 • Ett erhållande av ett returnummer är inte samma sak som ett godkänt returärende.
 • Originalförpackningen måste vara helt och inte ha synliga tecken på att den öppnats.
 • Transportskadade varor hanteras inte av Musikstallet/DataDoktorn. Varor som mottages av kund med fraktskada skall anmälas till fraktbolaget, vanligtvis PostNord, inom 7 dagar från mottagande. Kom ihåg att alltid spara emballaget.
 • Vid retur till Musikstallet/DataDoktorn skall varan emballeras väl med minst 5 cm packmaterial runt om varan. Då varan är levererad i ESD-emballage skall varan återsändas i sådant emballage. Varor som returneras till Musikstallet/DataDoktorn i undermåligt emballage återsändes utan åtgärd, samt att garantin därmed anses vara förverkad.
 • Vid retur av en vara skall samtliga tillbehör returneras, såsom drivrutiner, kablar, manualer etc.
 • Vid retur av t.ex. stationär dator kan vissa speciella returvillkor föreligga. Detta kan även gälla andra typer av produkter.
 • Vid retur av en vara, bifoga alltid en kopia på tillhörande Kvitto/Faktura.
 • Varan skall vara Musikstallet/DataDoktorn tillhanda innan garantitidens utgång. Garantitiden räknas från kvitto/fakturadatum.
 • Märk försändelsen tydligt med erhållet returnummer. Märk ej och placera ej fraktsedlar på originalemballaget. Paketera varan med en ytterkartong vid retur för att inte skada varans emballage ytterligare. Gods som ej märks med godkänt returnummer skickas tillbaka utan åtgärd.
 • Försändelser ska alltid skickas till oss som paket. Alla andra typer av försändelser returneras utan åtgärd. Detta gäller vadderade kuvert, rekommenderade försändelser, postförskott o.s.v.
 • Se till att varans fel är ordentligt dokumenterat, både i returansökan och i försändelsen. Felbeskrivningar som “TRASIG”, “DEFEKT”, “FUNGERAR INTE” o.s.v. räknas ej som giltigt felmeddelande. Vid otillräcklig felbeskrivning utgår en felsökningsavgift på 375kr inkl. moms.

Man lämnar inte sin varukorg bara sådär, eller hur 😜

Ange dina uppgifter nedan för att spara din varukorg till senare. Och vem vet, kanske skickar vi till och med en rabattkod till dig. 😀

X