, ,

Citadel Plastic Glue

Skriv ut
Citadel ColourGames Workshop
Availability:

På lager


Citadel Plastic Glue innehåller brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Innehåller n-butyl acetate. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med nationella bestämmelser.

  • Designed specifically for assembling plastic Citadel miniatures
  • The glue comes in a bottle with a handy applicator nozzle, making it as easy as possible to put your models together.

55 kr

På lager

Jämför

Citadel Plastic Glue är ett lim som är speciellt utformat för att fästa plastmodeller av figurspel.

Det fungerar genom att smälta samman plastdelarna och skapa en stark och hållbar fog.

Limmet är lätt att applicera med den tunna metallpipen som ger dig precision och kontroll. Det torkar snabbt och lämnar inga synliga spår på modellen.

Limmet är idealiskt för att bygga och konvertera plastmodeller av Warhammer 40 000, Warhammer Age of Sigmar, Necromunda, Kill Team och andra figurspel från Games Workshop.

Artikelnr: 99219999037 Kategorier: , , Etiketter: ,
Vikt 40 g
Tillverkare

Citadel Colour, Games Workshop

Man lämnar inte sin varukorg bara sådär, eller hur 😜

Ange dina uppgifter nedan för att spara din varukorg till senare. Och vem vet, kanske skickar vi till och med en rabattkod till dig. 😀

X